კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

შეკვეთის შემთხვევაში მომხმარებლის მხრიდან ვიღებთ შემდეგ ინფორმაციას: სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, დეტალები შეკვეთაზე (სურვილისამებრ), საბანკო მონაცემები. აღნიშნული ინფორმაცია იქნება დაცული კომპანიის მხრიდან;

განახლება...
  • კალათა ცარიელია.